Szczegóły ogłoszenia

19/2018

"dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych dla Zakładu Radiologii Lekarskiej - Pracownia Angiograficzna"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 28,2 2018.03.01 210

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 67,1 2018.03.01 225

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.03.01 188
formularz cenow xls 31,0 2018.03.01 213
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2018.03.01 169
projekt umowy docx 533,5 2018.03.01 206
projekt umowy przechowania docx 521,3 2018.03.01 195
wykaz dostaw doc 33,0 2018.03.01 186
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 38,5 2018.03.01 195

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,4 2018.03.06 201

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.03.09 173

Pobierz wszystkie dokumenty