Szczegóły ogłoszenia

19/2018

"dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych dla Zakładu Radiologii Lekarskiej - Pracownia Angiograficzna"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 28,2 2018.03.01 217

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 67,1 2018.03.01 229

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.03.01 196
formularz cenow xls 31,0 2018.03.01 220
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2018.03.01 182
projekt umowy docx 533,5 2018.03.01 214
projekt umowy przechowania docx 521,3 2018.03.01 202
wykaz dostaw doc 33,0 2018.03.01 196
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 38,5 2018.03.01 203

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,4 2018.03.06 212

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.03.09 180

Pobierz wszystkie dokumenty