Szczegóły ogłoszenia

17/2018

"Dostawy sukcesywne materiałów barierowych wielorazowego użytku na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 161,9 2018.02.28 687

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 65,9 2018.02.28 130

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.02.28 152
formularz cenowy xls 32,0 2018.02.28 182
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2018.02.28 161
Projekt umowy na dostawy sukcesywne mat. barierowych doc 837,5 2018.02.28 173
Prześcieradło barierowe pdf 165,0 2018.02.28 154
wykaz dostaw doc 33,5 2018.02.28 163
wykaz miejsc i rodzajów napraw krawieckich doc 30,5 2018.02.28 153
wykaz oddziałów xls 27,0 2018.02.28 159
Wzór oferty XLS xls 37,0 2018.02.28 162

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,0 2018.03.05 142

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2018.03.08 204

Pobierz wszystkie dokumenty