Szczegóły ogłoszenia

17/2018

"Dostawy sukcesywne materiałów barierowych wielorazowego użytku na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 161,9 2018.02.28 737

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 65,9 2018.02.28 134

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.02.28 158
formularz cenowy xls 32,0 2018.02.28 189
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2018.02.28 166
Projekt umowy na dostawy sukcesywne mat. barierowych doc 837,5 2018.02.28 180
Prześcieradło barierowe pdf 165,0 2018.02.28 159
wykaz dostaw doc 33,5 2018.02.28 171
wykaz miejsc i rodzajów napraw krawieckich doc 30,5 2018.02.28 162
wykaz oddziałów xls 27,0 2018.02.28 168
Wzór oferty XLS xls 37,0 2018.02.28 168

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,0 2018.03.05 150

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2018.03.08 210

Pobierz wszystkie dokumenty