Szczegóły ogłoszenia

18/2018

"dostawy sukcesywne mięsa i wędlin"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 172,6 2018.02.22 712

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 59,5 2018.02.22 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.02.22 158
formularz cenowy xlsx 22,7 2018.02.22 157
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2018.02.22 168
projekt umowy docx 527,5 2018.02.22 165
wykaz dostaw doc 33,0 2018.02.22 155
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 37,0 2018.02.22 167

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,9 2018.03.02 160

Pobierz wszystkie dokumenty