Szczegóły ogłoszenia

6/2018

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych dla oddziału okulistyki na okres 12 miesięcy "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 30,6 2018.02.06 264

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty sprostowanie Zadanie 4 docx 16,1 2018.04.25 282

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 67,3 2018.02.06 187

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.02.06 229
Formularz asort_cenowy (3) docx 36,9 2018.02.06 335
formularz oceny jakościowej 6_2018 docx 18,3 2018.02.06 269
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 82,2 2018.02.06 235
PORAWIONY Projekt umowy na dostawy doc 840,0 2018.02.16 221
pr. umowy przechowania doc 801,5 2018.02.06 229
Projekt umowy na dostawy doc 838,0 2018.02.06 236
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 32,5 2018.02.06 249
Wzór oferty XLS - okulistyka xls 40,5 2018.02.06 244
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2018.02.06 255

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 25,3 2018.02.16 269
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 21,8 2018.03.01 219
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ3 doc 19,5 2018.03.12 197

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,7 2018.03.20 223
ogłoszenie - wyniki zadanie 15 docx 13,8 2018.05.09 106
sprostowanie docx 17,1 2018.03.13 189

Pobierz wszystkie dokumenty