Szczegóły ogłoszenia

6/2018

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych dla oddziału okulistyki na okres 12 miesięcy "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 30,6 2018.02.06 279

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty sprostowanie Zadanie 4 docx 16,1 2018.04.25 295

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 67,3 2018.02.06 193

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.02.06 235
Formularz asort_cenowy (3) docx 36,9 2018.02.06 342
formularz oceny jakościowej 6_2018 docx 18,3 2018.02.06 279
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 82,2 2018.02.06 246
PORAWIONY Projekt umowy na dostawy doc 840,0 2018.02.16 231
pr. umowy przechowania doc 801,5 2018.02.06 239
Projekt umowy na dostawy doc 838,0 2018.02.06 248
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 32,5 2018.02.06 259
Wzór oferty XLS - okulistyka xls 40,5 2018.02.06 251
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2018.02.06 264

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 25,3 2018.02.16 282
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 21,8 2018.03.01 227
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ3 doc 19,5 2018.03.12 209

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,7 2018.03.20 235
ogłoszenie - wyniki zadanie 15 docx 13,8 2018.05.09 115
sprostowanie docx 17,1 2018.03.13 201

Pobierz wszystkie dokumenty