Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/2/18

"Docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą docieplającą i wyrównawczą oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych "

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu - 2018-OJS025-052395-pl pdf 143,4 2018.02.06 444

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ 2_2018 docx 2244,5 2018.02.06 329

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty docx 2161,3 2018.02.06 387
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego xlsx 51,5 2018.02.06 371
Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór Wniosku o zatwierdzenie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i osprzętu docx 2153,0 2018.02.06 375
Załącznik nr 12 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny docx 2152,3 2018.02.06 437
Załącznik nr 13 do SIWZ - Informacje o formalnościach przed podpisaniem umowy docx 2149,7 2018.02.06 358
Załącznik nr 14 do SIWZ - Wzór Karty zgłoszenia awarii docx 2152,7 2018.02.06 351
Załącznik nr 15 do SIWZ - Protokół Wykonania Elementów (Protokół Część I i Część II) xlsx 55,0 2018.02.06 357
Załącznik nr 16 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy docx 2148,7 2018.02.06 344
Załącznik nr 17 do SIWZ – Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w formacie pdf) pdf 90,7 2018.02.06 371
Załącznik nr 17 do SIWZ – Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w formacie xml) xml 132,7 2018.02.06 355
Załącznik nr 18 do SIWZ - Informacja o zebraniu Wykonawców doc 65,5 2018.02.06 350
Załącznik nr 2 do SIWZ 1a do Formularza Oferty - Tabela Elementów Skończonych xlsx 106,3 2018.02.06 366
Załącznik nr 3 do SIWZ 1b do Formularza Oferty - Oferowane rozwiązania równoważne xlsx 106,6 2018.02.06 347
Załącznik nr 4 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia docx 8948,2 2018.02.06 407
Załącznik nr 4a do SIWZ - Rusunek poglądowy nr 1a do OPZ (Etap I) pdf 2831,6 2018.02.06 422
Załącznik nr 4b do SIWZ - Rusunek poglądowy nr 1b do OPZ (Etap II cześć 1) pdf 2936,7 2018.02.06 372
Załącznik nr 4c do SIWZ- Rusunek poglądowy nr 1c do OPZ ( Etap II część 2) pdf 2939,3 2018.02.06 382
Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy wymiany warstw izolacyjnych +STWiOR. pdf 41703,2 2018.02.06 403
Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt wielobranżowy kompleksowy dla montażu paneli fotowoltaicznych +STWiOR pdf 21018,4 2018.02.06 388
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy docx 94,9 2018.02.06 404
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz robót docx 62,2 2018.02.06 353
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób doc 88,0 2018.02.06 362

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ (2018-03-12) docx 2152,1 2018.03.12 285

Pobierz wszystkie dokumenty