Szczegóły ogłoszenia

7/2018

"zakup preparatów do żywienia dojelitowego na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 230,9 2018.02.02 455

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 60,3 2018.02.02 104

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.02.02 183
formularz cenowy xlsx 20,0 2018.02.02 195
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2018.02.02 168
projekt umowy docx 536,1 2018.02.02 191
wykaz dostaw doc 33,0 2018.02.02 170
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 37,0 2018.02.02 205

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,2 2018.02.08 165

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,2 2018.02.08 161
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 19,0 2018.02.09 162

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
aktualny formularz oferty xlsx 19,2 2018.02.08 185
formularz cenowy aktualny xlsx 20,2 2018.02.08 175
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2018.02.15 150
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 12,5 2018.02.08 153

Pobierz wszystkie dokumenty