Szczegóły ogłoszenia

8/2018

"zakup produktów leczniczych na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 279,3 2018.02.01 463

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 61,4 2018.02.01 130

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.02.01 207
formularz cenowy zad. 1-10 xlsx 29,5 2018.02.01 269
formularz cenowy zadanie 11 xlsx 12,4 2018.02.01 196
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,8 2018.02.01 177
projekt umowy docx 535,1 2018.02.01 211
wykaz dostaw doc 33,5 2018.02.01 185
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 35,5 2018.02.01 166

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,2 2018.02.06 169

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja docx 14,3 2018.03.02 145
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2018.02.09 196
sprostowanie do wyników docx 18,9 2018.03.08 167

Pobierz wszystkie dokumenty