Szczegóły ogłoszenia

9/2018

"dostawy sukcesywne sju ogólnego "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 193,4 2018.01.30 443

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 60,2 2018.01.30 144

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.01.30 179
formularz cenowy xls 32,0 2018.01.30 210
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,9 2018.01.30 167
projekt umowy docx 534,2 2018.01.30 169
wykaz dostaw doc 33,5 2018.01.30 167
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xlsx 19,5 2018.01.30 238

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,2 2018.02.05 160

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,9 2018.02.05 170

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.02.08 148
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 12,6 2018.02.05 359

Pobierz wszystkie dokumenty