Szczegóły ogłoszenia

ZP/15/D/18

"Dostawa dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu docx 22,7 2018.01.23 81

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 500021727 o zmianie ogłoszenia docx 13,8 2018.01.30 73

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 168,5 2018.01.23 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 49,5 2018.01.23 84
Załącznik nr 2 - formularz cenowy doc 81,0 2018.01.23 81
Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia docx 17,8 2018.01.23 86
Załącznik nr 4 - oświadczenia wykonawcy docx 29,2 2018.01.23 77
Załącznik nr 5 - Oświadczenia o podwykonawcach docx 24,5 2018.01.23 82
Załącznik nr 6 - istotne postanowienia umowy doc 87,5 2018.01.23 81
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 16,5 2018.01.23 84

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania - odpowiedź nr 1 pdf 329,0 2018.01.30 72

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 29,5 2018.02.05 75

Pobierz wszystkie dokumenty