Szczegóły ogłoszenia

5/2018

"dostawy sukcesywne endoprotez i sprzętu wykorzystywanego przy złamaniach"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 53,4 2018.01.20 206

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 81,1 2018.01.20 230

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.01.20 205
formularz cenowy xls 41,0 2018.01.20 212
formularz cenowy szczegółowy xlsx 18,8 2018.01.20 215
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,1 2018.01.20 187
projekt umowy doc 836,5 2018.01.20 182
projekt umowy przechowania doc 1057,0 2018.01.20 183
projekt umowy użyczenia doc 37,0 2018.01.20 200
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 24,5 2018.01.20 181
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 24,5 2018.01.20 174
wykaz dostaw doc 33,0 2018.01.20 194
Wzór oferty XLS xls 40,5 2018.01.20 185

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,7 2018.01.31 162

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 32,1 2018.01.31 170

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,6 2018.02.08 217
ogłoszenie o zmianach docx 14,6 2018.02.02 192

Pobierz wszystkie dokumenty