Szczegóły ogłoszenia

5/2018

"dostawy sukcesywne endoprotez i sprzętu wykorzystywanego przy złamaniach"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 53,4 2018.01.20 214

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 81,1 2018.01.20 236

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.01.20 213
formularz cenowy xls 41,0 2018.01.20 219
formularz cenowy szczegółowy xlsx 18,8 2018.01.20 222
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,1 2018.01.20 195
projekt umowy doc 836,5 2018.01.20 192
projekt umowy przechowania doc 1057,0 2018.01.20 190
projekt umowy użyczenia doc 37,0 2018.01.20 208
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 24,5 2018.01.20 189
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 24,5 2018.01.20 182
wykaz dostaw doc 33,0 2018.01.20 204
Wzór oferty XLS xls 40,5 2018.01.20 195

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,7 2018.01.31 170

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 32,1 2018.01.31 177

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,6 2018.02.08 224
ogłoszenie o zmianach docx 14,6 2018.02.02 199

Pobierz wszystkie dokumenty