Szczegóły ogłoszenia

2/2018

"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie "Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna""

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogł BZP docx 28,7 2018.01.15 711

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 11,8 2018.01.22 177

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 60,3 2018.01.15 152

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
15_karty_pomieszczeń pdf 325,5 2018.01.15 197
1_Strona_TYT_Medes pdf 81,7 2018.01.15 185
2_Opis_Gastroenterologii pdf 191,5 2018.01.15 208
70_charakterystyka pdf 121,6 2018.01.15 194
76_zestawienie_sprzętu pdf 151,4 2018.01.15 194
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2018.01.15 198
Kaseton elektryczno-gazowy naścienny 1-stanowiskowy 3 szt. docx 19,2 2018.01.15 178
Kaseton elektryczno-gazowy naścienny 3-stanowiskowy 6 szt. docx 19,2 2018.01.15 176
Kaseton elektryczno-gazowy naścienny pionowy 2-stanowiskowy 2 szt. docx 19,0 2018.01.15 193
opis przedmiotu zamówienia docx 238,1 2018.01.15 198
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,9 2018.01.15 194
Podział wynagrodzenia na oprac. DP i nadzór autorski xls 35,0 2018.01.15 175
Projekt UMOWA doc 1160,5 2018.01.15 198
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,9 2018.01.15 188
Wykaz dostaw lub usług doc 18,1 2018.01.15 202
Wykaz osób doc 20,6 2018.01.15 191
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 40,0 2018.01.15 189
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,5 2018.01.15 187

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,0 2018.01.22 201

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,9 2018.01.22 166

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
plan sytuacja pdf 52,9 2018.01.22 166
rzut oddz. gastroenterologii pdf 832,4 2018.01.22 174
uzgodnienie_WOMP pdf 933,3 2018.01.22 175
wymagania dot. Wykonawców_zał. nr 2 docx 238,1 2018.01.22 168

Pobierz wszystkie dokumenty