Szczegóły ogłoszenia

2/2018

"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie "Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna""

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogł BZP docx 28,7 2018.01.15 765

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 11,8 2018.01.22 186

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 60,3 2018.01.15 158

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
15_karty_pomieszczeń pdf 325,5 2018.01.15 207
1_Strona_TYT_Medes pdf 81,7 2018.01.15 192
2_Opis_Gastroenterologii pdf 191,5 2018.01.15 216
70_charakterystyka pdf 121,6 2018.01.15 205
76_zestawienie_sprzętu pdf 151,4 2018.01.15 203
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2018.01.15 205
Kaseton elektryczno-gazowy naścienny 1-stanowiskowy 3 szt. docx 19,2 2018.01.15 186
Kaseton elektryczno-gazowy naścienny 3-stanowiskowy 6 szt. docx 19,2 2018.01.15 183
Kaseton elektryczno-gazowy naścienny pionowy 2-stanowiskowy 2 szt. docx 19,0 2018.01.15 200
opis przedmiotu zamówienia docx 238,1 2018.01.15 206
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,9 2018.01.15 202
Podział wynagrodzenia na oprac. DP i nadzór autorski xls 35,0 2018.01.15 184
Projekt UMOWA doc 1160,5 2018.01.15 207
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,9 2018.01.15 196
Wykaz dostaw lub usług doc 18,1 2018.01.15 210
Wykaz osób doc 20,6 2018.01.15 200
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 40,0 2018.01.15 197
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,5 2018.01.15 195

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,0 2018.01.22 212

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,9 2018.01.22 174

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
plan sytuacja pdf 52,9 2018.01.22 172
rzut oddz. gastroenterologii pdf 832,4 2018.01.22 185
uzgodnienie_WOMP pdf 933,3 2018.01.22 183
wymagania dot. Wykonawców_zał. nr 2 docx 238,1 2018.01.22 178

Pobierz wszystkie dokumenty