Szczegóły ogłoszenia

4/2018

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych z włókniny na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 223,8 2018.01.12 470

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) odt 9,9 2018.01.19 180

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,2 2018.01.12 170

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.01.12 198
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,4 2018.01.12 195
projekt umowy na materiały jednorazowego użytku docx 535,9 2018.01.12 194
szczegółowy formularz cenowy xls 80,0 2018.01.12 217
wykaz dostaw doc 33,5 2018.01.12 196
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 40,0 2018.01.12 190

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,8 2018.01.19 179

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 32,0 2018.01.19 201

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2018.01.25 192
szczegółowy formularz cenowy AKTUALNY xls 91,0 2018.01.19 218
Wzór oferty XLS - inne dokumenty AKTUALNY xls 40,0 2018.01.19 186

Pobierz wszystkie dokumenty