Szczegóły ogłoszenia

4/2018

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych z włókniny na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 223,8 2018.01.12 478

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) odt 9,9 2018.01.19 188

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,2 2018.01.12 179

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.01.12 208
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,4 2018.01.12 205
projekt umowy na materiały jednorazowego użytku docx 535,9 2018.01.12 202
szczegółowy formularz cenowy xls 80,0 2018.01.12 224
wykaz dostaw doc 33,5 2018.01.12 201
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 40,0 2018.01.12 200

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,8 2018.01.19 188

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 32,0 2018.01.19 207

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2018.01.25 200
szczegółowy formularz cenowy AKTUALNY xls 91,0 2018.01.19 228
Wzór oferty XLS - inne dokumenty AKTUALNY xls 40,0 2018.01.19 193

Pobierz wszystkie dokumenty