Szczegóły ogłoszenia

SW/1/2018

"Wykonanie modelu BIM oraz weryfikacji koordynacji i przedmiaru robót projektów wykonawczych w pełnym zakresie, przy użyciu uprzednio stworzonego modelu BIM w związku z realizacją przedsięwzięcia Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem"

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 880,5 2018.01.12 280

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 99,2 2018.01.18 222

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 docx 32,0 2018.01.12 157
Formularz oferty - załącznik nr 2 docx 26,1 2018.01.12 162
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT docx 59,7 2018.01.22 314
IP159_PB_DR_IIIS.30002-B- załącznik Nr 1D do SIWZ pdf 3599,1 2018.01.12 215
IP159_PW_DR_IA_19003-A - PLAN SYTUACYJNY 594x1000mm- załącznik Nr 1C do SIWZ pdf 3443,0 2018.01.12 349
IP159_PW_DR_IIA-10020-A- załączni Nr 1A do SIWZ pdf 3910,3 2018.01.12 189
IP159_PW_DR_III.I.ID.50001-A- załącznik Nr 1B do SIWZ pdf 2433,0 2018.01.12 182
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 349,8 2018.01.15 169
Opis projektu WCZD - metoda BIM - załącznik Nr 1 do SIWZ docx 307,7 2018.01.12 243
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu - docx 27,7 2018.01.12 162
Powiadomienie o zmianach SIWZ pdf 431,8 2018.01.15 167
SIWZ pdf 1344,6 2018.01.12 265
Wykaz osob - załącznik nr 6 do SIWZ docx 17,3 2018.01.12 157
Wykaz usług - załącznik nr 5 docx 18,2 2018.01.12 150
wzór umowy pdf 251,0 2018.01.12 172
ZMODYFIKOWANY_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załą docx 32,3 2018.01.15 148
ZMODYFIKOWANY_Formularz oferty - załącznik nr 2 docx 26,3 2018.01.15 144
ZMODYFIKOWANY_Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warun docx 28,1 2018.01.15 135
ZMODYFIKOWANY_SIWZ_ na dostaw i uslugi procedura pdf 577,4 2018.01.15 373
ZMODYFIKOWANY_Wykaz osob - załącznik nr 6 do SIWZ docx 17,6 2018.01.15 139
ZMODYFIKOWANY_Wykaz usług - załącznik nr 5 docx 18,4 2018.01.15 143
ZMODYFIKOWANY_Wzor umowy- załącznik nr 7 do SIWZ pdf 278,3 2018.01.15 164

Pobierz wszystkie dokumenty