Szczegóły ogłoszenia

1/2018

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego na okres 24 miesięcy "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 217,5 2018.01.04 481

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 62,7 2018.01.04 186

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.01.04 198
formularz cenowy zadanie 1-3 xls 30,5 2018.01.04 319
formularz cenowy zadanie 4 xlsx 10,9 2018.01.04 264
formularz ogólny xlsx 19,3 2018.01.04 201
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.01.04 196
pr. umowy przechowania doc 800,5 2018.01.04 199
projekt umowy zad. 4 docx 533,9 2018.01.04 202
umowa projekt doc 833,5 2018.01.04 211
wykaz dostaw doc 33,0 2018.01.04 196

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 18,9 2018.01.09 194
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 20,8 2018.01.09 183

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2018.01.12 204

Pobierz wszystkie dokumenty