Szczegóły ogłoszenia

ZP/6593/D/17

"Wykonanie, dostawa i montaż mebli na wyposażenie mieszkania studenckiego w DS2 Osiedla Studenckiego w Słubicach"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 28,8 2017.12.28 164

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_6593_D_17 doc 167,0 2017.12.28 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A - opis przedmiotu zamowienia docx 110,1 2017.12.28 190
Załącznik A - opis przedmiotu zamówienia pdf 1455,6 2017.12.28 186
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 59,0 2017.12.28 126
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy docx 20,1 2017.12.28 147
Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawca docx 27,6 2017.12.28 117
Załącznik nr 3a - Oświadczenia o podwykonawcach docx 29,2 2017.12.28 128
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy doc 112,0 2017.12.28 125

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 40,0 2018.01.15 99
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 23,1 2018.01.15 103

Pobierz wszystkie dokumenty