Szczegóły ogłoszenia

ZP/5996/D/1/17

"sukcesywna dostawa zaworów i baterii do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego i jednostek organizacyjnych UAM"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu docx 22,8 2017.12.18 115

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana ogłoszenia docx 14,2 2018.01.02 143

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 177,0 2017.12.18 169
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 52,5 2017.12.18 167
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy xls 61,0 2017.12.18 153
Załącznik nr 3 - Wykaz jednostek xls 74,5 2017.12.18 161
Załącznik nr 4 - Oświadczenia - Wykonawca docx 27,2 2017.12.18 144
Załącznik nr 5 - Oświadczenia o podwykonawcach docx 24,6 2017.12.18 170
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy docx 37,7 2017.12.18 172
Załącznik nr 6a - Załącznik do przyszłej umowy xls 33,0 2017.12.18 169
Załącznik nr 6b - załacznik do przyszłej umowy xls 58,5 2017.12.18 160
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 16,5 2017.12.18 166

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach SIWZ - zmiana terminu składania ofert pdf 297,3 2018.01.02 143

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania pdf 677,1 2018.01.04 137
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy ZMIENIONY xls 62,5 2018.01.04 137
Załącznik nr 6b - Załącznik do przyszłej umowy ZMIENIONY xls 54,5 2018.01.04 135

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 37,0 2018.01.10 127

Pobierz wszystkie dokumenty