Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/23/17

"Usługa dostępu do Internetu świadczona na potrzeby Biblioteki Narodowej w Warszawie"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 629859-N-2017 pdf 176,4 2017.12.11 306

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ 23_17 doc 329,0 2017.12.11 270

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ i umowy - OPZ - Arkusz cenowy dla części 1, 2, 3, 4 xlsx 89,1 2017.12.11 328
Załącznik nr 1.1 do SIWZ i do OPZ - Arkusz cenowy dla części 1 - Plan trasy kablowej BN pdf 25272,8 2017.12.11 275
Załącznik nr 10 do SIWZ – Informacje które Zamawiający uzyskał i przekazał podczas dialogu technicznego docx 743,4 2017.12.11 265
Załącznik nr 11 - Formularz oferty na część 1 zamówienia docx 26,4 2017.12.11 266
Załącznik nr 12 - Formularz oferty na część 2 zamówienia docx 25,6 2017.12.11 271
Załącznik nr 13 - Formularz oferty na część 3 zamówienia docx 25,1 2017.12.11 263
Załącznik nr 14 - Formularz oferty na część 4 zamówienia docx 173,4 2017.12.11 266
Załącznik nr 15 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania docx 22,8 2017.12.11 256
Załącznik nr 16 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu docx 23,8 2017.12.11 257
Załącznik nr 17 do SIWZ – Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy docx 18,7 2017.12.11 246
Załącznik nr 2.1 do SIWZ i OPZ - Arkusz cenowy dla części 2 - Wytyczne dla projektu technicznego linii radiowej docx 18,5 2017.12.11 258
Załącznik nr 2.2 do SIWZ i Załącznik nr 1 do Wytycznych dla projektu technicznego linii radiowej część 2- rzut części prawej dachu bud. B pdf 35359,3 2017.12.11 267
Załącznik nr 2.3 do SIWZ i Załącznik nr 2 do Wytycznych dla projektu technicznego linii radiowej część 2 - rzut części lewej dachu bud. B pdf 43113,3 2017.12.11 254
Załącznik nr 3.1 do SIWZ i OPZ - Arkusz cenowy dla części 3 - Projekt istniejących tras kablowych w Pałacu Krasińskich pdf 9262,4 2017.12.11 282
Załącznik nr 4.1 do SIW i OPZ - Arkusz cenowy dla części 4 - Plan trasy kablowej BN lokalizacja A pdf 25272,8 2017.12.11 259
Załącznik nr 4.2 do SIWZ i OPZ - Arkusz cenowy dla części 4 - Plan trasy kablowej BJ lokalizacja B pdf 2892,1 2017.12.11 251
Załącznik nr 5 do SIWZ - Instrukcja wypelniania OPZ - Arkusza cenowego dla części 1, 2, 3 i 4 docx 20,9 2017.12.11 258
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy dla CZĘŚCI 1 (NIEAKTUALNY) doc 134,5 2017.12.11 255
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy dla CZESCI 2 (NIEAKTUALNY) doc 129,5 2017.12.11 267
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy dla CZESCI 3 (NIEAKTUALNY) doc 126,5 2017.12.11 266
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy dla CZĘŚCI 4 (NIEAKTUALNY) docx 102,2 2017.12.11 256

Pobierz wszystkie dokumenty