Szczegóły ogłoszenia

XXVII/264/4/17

"Prenumerata czasopism zagranicznych do księgozbiorów podręcznych komórek organizacyjnych Biblioteki Narodowej w 2018 roku (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2)"

Biblioteka Narodowa

                     

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty