Szczegóły ogłoszenia

XXVII/264/3/17

"Prenumerata czasopism polskich do księgozbiorów podręcznych komórek organizacyjnych Biblioteki Narodowej w 2018 roku (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2)"

Biblioteka Narodowa

                     

Pobierz wszystkie dokumenty