Szczegóły ogłoszenia

XXVII/264/2/17

"Prenumerata czasopism zagranicznych do zbiorów Biblioteki Narodowej w 2018 roku (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 4d ust. 1. pkt 2)"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty