Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.10.2017

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pokrzywnica"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE docx 18,6 2017.11.17 186

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 39779,2 2017.11.17 159

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia - zal. nr 11 docx 46,8 2017.11.17 186
Oswiadczenie wykonawcy - zał. nr 9 docx 16,4 2017.11.17 168
Oswiadczenie wykonawcy- zał nr 8 docx 16,3 2017.11.17 165
oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 4 docx 17,9 2017.11.17 184
OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH - zał. nr 10 doc 36,0 2017.11.17 166
Oświadczenie wykonawcy - zał nr 7 docx 16,8 2017.11.17 166
wykaz sprzętu - zał. nr 5 docx 18,7 2017.11.17 189
wykaz usług - zał. nr 6 docx 19,7 2017.11.17 160
Wzór umowy na wykonanie usługi - zał. nr 12 docx 32,7 2017.11.17 192
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - zał. nr 13 docx 17,7 2017.11.17 186
Zalacznik 2 JEDZ-1 docx 41,5 2017.11.17 194
Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy doc 57,5 2017.11.17 168
zobowiązanie podmiotu trzeciego - zał. nr 3 docx 18,8 2017.11.17 158

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
wyjaśnienie treści SIWZ pdf 2886,7 2017.12.15 135

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 789,0 2017.12.21 157

Pobierz wszystkie dokumenty