Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.10.2017

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pokrzywnica"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE docx 18,6 2017-11-17 109

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 39779,2 2017-11-17 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia - zal. nr 11 docx 46,8 2017-11-17 114
Oswiadczenie wykonawcy - zał. nr 9 docx 16,4 2017-11-17 90
Oswiadczenie wykonawcy- zał nr 8 docx 16,3 2017-11-17 92
oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 4 docx 17,9 2017-11-17 91
OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH - zał. nr 10 doc 36,0 2017-11-17 93
Oświadczenie wykonawcy - zał nr 7 docx 16,8 2017-11-17 90
wykaz sprzętu - zał. nr 5 docx 18,7 2017-11-17 90
wykaz usług - zał. nr 6 docx 19,7 2017-11-17 92
Wzór umowy na wykonanie usługi - zał. nr 12 docx 32,7 2017-11-17 94
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - zał. nr 13 docx 17,7 2017-11-17 92
Zalacznik 2 JEDZ-1 docx 41,5 2017-11-17 98
Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy doc 57,5 2017-11-17 89
zobowiązanie podmiotu trzeciego - zał. nr 3 docx 18,8 2017-11-17 90

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
wyjaśnienie treści SIWZ pdf 2886,7 2017-12-15 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 789,0 2017-12-21 77

Pobierz wszystkie dokumenty