Szczegóły ogłoszenia

RI.271.2.24.2017.MM

"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 1 wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pogorzelec w gminie Pokrzywnica "

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zapytanie ofertowe_2 1 pdf 9974,1 2017.11.17 162

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
!!! PROJEKT - załąćznik nr 10 do SIWZ v1.1.pdf zip 161831,1 2017.11.17 118
OPERAT odt 15,8 2017.11.17 100
Operat na wodociag Stawinoga gm Pokrzywnica doc 66,0 2017.11.17 114
operat wodnoprawny kanalizacja pdf 3592,1 2017.11.17 108
pogorzelec-stawinoga pdf 470,0 2017.11.17 120
pozwolenia wodnoprawne kanalizacja - załąćzniki nr 16 i 17 do SIWZ pdf 2806,6 2017.11.17 117
pozwolenie_na_budowe_wodociag_1 - załacznik nr 15 do SIWZ pdf 1437,5 2017.11.17 115
pozwolenie_wodnoprawne_wodociag_1 - załącznik nr 18 do SIWZ pdf 1309,3 2017.11.17 112
PROFIL Pokrzywnica (5) pdf 79,1 2017.11.17 117
Przedmiar - zalacznik nr 8 do ZO 1 pdf 4397,4 2017.11.17 134
Przedmiar - zalacznik nr 9 do ZO 1 pdf 1323,9 2017.11.17 119
Przedmiar-zalacznik nr 8 do ZO 1 pdf 5364,5 2017.11.17 97
Przedmiar-zalacznik nr 9 do ZO 1 pdf 1322,7 2017.11.17 111
Specyfikacja kanalizacja - załącznik nr 12 do SIWZ pdf 53763,2 2017.11.17 115
Specyfikacja wodociąg Pokrzywnica doc 76,0 2017.11.17 115
Wodociag Pokrzywnica doc 103,0 2017.11.17 115
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego docx 52,3 2017.11.17 116
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego docx 49,7 2017.11.17 106
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego docx 47,4 2017.11.17 113
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego docx 50,1 2017.11.17 111
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego docx 48,7 2017.11.17 103
Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego docx 49,1 2017.11.17 114
Załącznik Nr 7 do Zapytania ofertowego docx 75,0 2017.11.17 106
zgloszenie_kanalizacja- załącznik nr 14 do SIWZ pdf 554,6 2017.11.17 113

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja treści Zapytania ofertowego docx 16,3 2017.11.30 99
Modyfikacja z dnia 30-11 - projekt umowy docx 70,1 2017.11.30 98
odpowiedz na zapytania 1 pdf 946,1 2017.11.29 115
unieważnienie postępowania   431,1 2017.12.12 125

Pobierz wszystkie dokumenty