Szczegóły ogłoszenia

II/264/3/17

"Ilościowe badanie czytelnictwa metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview - wspomagany komputerowo wywiad kwestionariuszowy) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej, o liczebności minimum 3000 respondentów, oraz na celowej podpróbie nauczycieli języka polskiego, zatrudnionych w co najmniej 100 szkołach ponadgimnazjalnych wskazanych przez Zamawiającego (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1)"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 38,6 2017.10.24 258

Pobierz wszystkie dokumenty