Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.9.2017.MK

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z ternu Gminy Pokrzywnica."

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie docx 26,9 2017-10-23 74

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 14186,0 2017-10-23 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja o podwykonawcach - zał. nr 4 docx 17,2 2017-10-23 62
Opis przedmiotu zamówienia - zal. nr 12 docx 49,4 2017-10-23 72
Oswiadczenie wykonawcy - zał. nr 11 docx 16,4 2017-10-23 58
Oswiadczenie wykonawcy- zał nr 10 docx 16,3 2017-10-23 59
Oświadczenia z art. 25a ust. 1 - zał. nr 2 i 3 docx 24,8 2017-10-23 61
oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 6 docx 17,7 2017-10-23 63
OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH - zał. nr 16 doc 35,5 2017-10-23 60
Oświadczenie wykonawcy - zał nr 9 docx 16,9 2017-10-23 61
wykaz sprzętu - zał. nr 7 docx 19,0 2017-10-23 61
wykaz usług - zał. nr 8 docx 19,7 2017-10-23 56
Wzór umowy dzierżawy PSZOK - zał. nr 15 docx 19,1 2017-10-23 62
Wzór umowy na wykonanie usługi - zał. nr 13 docx 32,8 2017-10-23 60
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - zał. nr 14 docx 17,7 2017-10-23 61
Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy doc 56,5 2017-10-23 57
zobowiązanie podmiotu trzeciego - zał. nr 5 docx 19,0 2017-10-23 59

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
modyfikacja_SIWZ_1 pdf 1855,0 2017-10-31 51

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
wyjasnienia_do_SIWZ_1 pdf 3149,0 2017-10-31 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 745,7 2017-11-06 54
Opis przedmiotu zamówienia AKTULNY - zal. nr 12 docx 49,5 2017-10-31 53

Pobierz wszystkie dokumenty