Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.9.2017.MK

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z ternu Gminy Pokrzywnica."

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie docx 26,9 2017.10.23 167

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 14186,0 2017.10.23 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja o podwykonawcach - zał. nr 4 docx 17,2 2017.10.23 145
Opis przedmiotu zamówienia - zal. nr 12 docx 49,4 2017.10.23 165
Oswiadczenie wykonawcy - zał. nr 11 docx 16,4 2017.10.23 142
Oswiadczenie wykonawcy- zał nr 10 docx 16,3 2017.10.23 137
Oświadczenia z art. 25a ust. 1 - zał. nr 2 i 3 docx 24,8 2017.10.23 166
oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 6 docx 17,7 2017.10.23 139
OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH - zał. nr 16 doc 35,5 2017.10.23 141
Oświadczenie wykonawcy - zał nr 9 docx 16,9 2017.10.23 142
wykaz sprzętu - zał. nr 7 docx 19,0 2017.10.23 148
wykaz usług - zał. nr 8 docx 19,7 2017.10.23 136
Wzór umowy dzierżawy PSZOK - zał. nr 15 docx 19,1 2017.10.23 149
Wzór umowy na wykonanie usługi - zał. nr 13 docx 32,8 2017.10.23 139
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - zał. nr 14 docx 17,7 2017.10.23 146
Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy doc 56,5 2017.10.23 143
zobowiązanie podmiotu trzeciego - zał. nr 5 docx 19,0 2017.10.23 146

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
modyfikacja_SIWZ_1 pdf 1855,0 2017.10.31 128

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
wyjasnienia_do_SIWZ_1 pdf 3149,0 2017.10.31 148

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 745,7 2017.11.06 132
Opis przedmiotu zamówienia AKTULNY - zal. nr 12 docx 49,5 2017.10.31 136

Pobierz wszystkie dokumenty