Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/17/17

"Dostawa 17 zestawów do digitalizacji w ramach projektu Patrimonium - digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej "

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2017-OJS188-384714-pl pdf 166,6 2017.10.02 466

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie treści ogłoszenia pdf 71,6 2017.10.09 378

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ 17_17 docx 145,6 2017.10.02 349

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (2017-10-09) doc 238,0 2017.10.02 387
Wersja w formacie pdf Załącznika nr 11 do SIWZ - Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia pdf 84,5 2017.10.02 391
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Arkusz cenowy - Arkusz testowy -Część I docx 97,3 2017.10.02 441
Załącznik nr 10 do SIWZ - ilustracja1 pdf 520,5 2017.10.02 416
Załącznik nr 11 do SIWZ – Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w formacie xml) xml 131,6 2017.10.02 364
Załącznik nr 12 do SIWZ - Wykaz dostaw doc 225,5 2017.10.02 378
Załącznik nr 13 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy docx 69,8 2017.10.02 371
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Arkusz cenowy - Arkusz testowy -Część II docx 97,3 2017.10.02 429
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty cz. I (NIEAKTUALNY) docx 87,2 2017.10.02 376
Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz oferty cz. II (NIEAKTUALNY) docx 87,0 2017.10.02 453
Załącznik nr 5 do SIWZ- Instrukcja wypełniania docx 75,9 2017.10.02 379
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy (cz.I-II) docx 84,6 2017.10.02 401
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór protokołu odbioru technicznego i technologicznego docx 71,3 2017.10.02 374
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy docx 71,5 2017.10.02 369
Załącznik nr 9 do SIWZ - Sposób wykonania i przeprowadzenia oceny próbek oraz pomiar szybkości skanowania w trakcie odbioru technicznego i technologicznego docx 6468,5 2017.10.02 433
Załącznik_nr_3_do_SIWZ_-_Formularz_oferty_cz._I zmieniony dn. 2017-10-09 docx 90,8 2017.10.02 356
Załącznik_nr_4_do_SIWZ_-_Formularz_oferty_cz._II zmieniony dn. 2017-10-09 docx 91,1 2017.10.02 370

Pobierz wszystkie dokumenty