Szczegóły ogłoszenia

ZP/4204/D/17

"Dostawa czasopism i baz danych 2018. Zamówienie zostało podzielone na 6 części."

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 32,2 2017.09.07 268

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 216,5 2017.09.07 205

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A - Pakiet 1Z rtf 213,9 2017.09.07 230
Załącznik A - Pakiet 2Z rtf 151,4 2017.09.07 241
Załącznik A - Pakiet 3Z rtf 610,2 2017.09.07 229
Załącznik A - Pakiet 4Z rtf 51,0 2017.09.07 246
Załącznik A - Pakiet 5Z rtf 64,7 2017.09.07 314
Załącznik A - Pakiet 6 rtf 1138,5 2017.09.07 264
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 79,5 2017.09.07 223
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy doc 34,0 2017.09.07 252
Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawca docx 28,9 2017.09.07 243
Załącznik nr 3a - Oświadczenia o podmiocie, na którego zasoby powołuje się W docx 25,4 2017.09.07 241
Załącznik nr 3b - Oświadczenia o podwykonawcach docx 27,3 2017.09.07 240
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw doc 38,0 2017.09.07 235
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 47,5 2017.09.07 220
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 98,5 2017.09.07 237

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ1 pdf 777,5 2017.09.19 218
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ2 pdf 830,4 2017.09.20 224

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 50,5 2017.09.29 198
Informacja z otwarcia ofert - po popr. doc 51,0 2017.10.02 220

Pobierz wszystkie dokumenty