Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-33/17

"Usługa prania bielzny szpitalnej dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 581387 docx 25,0 2017.08.31 124

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 979,2 2017.08.31 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wzór umowy pdf 466,5 2017.08.31 119
Z1_opis przedmiotu doc 51,5 2017.08.31 117
Z2_ Wzór formularza ofertowego doc 57,0 2017.08.31 115
Z3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,3 2017.08.31 113
Z4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 15,0 2017.08.31 114

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 17,8 2017.09.08 107

Pobierz wszystkie dokumenty