Szczegóły ogłoszenia

ZP/3980/D/2017

"Sukcesywna dostawa środków czystości do obiektu dydaktycznego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego oraz Domu Studenta Rubin w Kaliszu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 573328 docx 28,5 2017.08.17 299

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZP 3980 D 2017 doc 195,5 2017.08.17 264

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 68,0 2017.08.17 300
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy xls 47,5 2017.08.17 317
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy docx 27,2 2017.08.17 308
Załącznik nr 3a - Oświadczenia o podwykonawcach docx 28,3 2017.08.17 327
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy doc 116,5 2017.08.17 298
Załącznik nr 5 - Zestawienie zamówień docx 16,1 2017.08.17 311
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 20,3 2017.08.17 299

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - ZMIANA xls 48,0 2017.08.25 277

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania pdf 1545,7 2017.08.25 296

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert ZP 3980 D 2017 pdf 343,4 2017.08.31 258

Pobierz wszystkie dokumenty