Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-30-/17

"Usługa prania bielzny szpitalnej dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 701,0 2017-08-04 128

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
siwz pdf 1433,9 2017-08-04 144

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Z3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,9 2017-08-04 147
Z4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 15,2 2017-08-04 142

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 17,1 2017-08-18 109
wzór umowy pdf 693,9 2017-08-04 143
Z2_ Wzór formularza ofertowego doc 57,0 2017-08-04 148
Z3 do umowy technologia-1 doc 44,0 2017-08-04 148

Pobierz wszystkie dokumenty