Szczegóły ogłoszenia

ZP/3598/D/17

"Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i srodków czystości dla Osiedla Studenckiego w Słubicach"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 871,1 2017.07.13 231

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_3598_D_17 doc 170,5 2017.07.13 278

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 72,5 2017.07.13 306
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy docx 42,6 2017.07.13 336
Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawca docx 28,1 2017.07.13 324
Załącznik nr 3a - Oświadczenia o podwykonawcach docx 26,7 2017.07.13 324
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy doc 132,0 2017.07.13 309
Załącznik nr 5 - Formularz cen jednostkowych docx 37,8 2017.07.13 334

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,0 2017.08.04 212
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 20,4 2017.08.04 188

Pobierz wszystkie dokumenty