Szczegóły ogłoszenia

ZP/3598/D/17

"Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i srodków czystości dla Osiedla Studenckiego w Słubicach"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 871,1 2017.07.13 221

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_3598_D_17 doc 170,5 2017.07.13 270

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 72,5 2017.07.13 298
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy docx 42,6 2017.07.13 326
Załącznik nr 3 - Oświadczenia Wykonawca docx 28,1 2017.07.13 313
Załącznik nr 3a - Oświadczenia o podwykonawcach docx 26,7 2017.07.13 315
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy doc 132,0 2017.07.13 297
Załącznik nr 5 - Formularz cen jednostkowych docx 37,8 2017.07.13 322

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,0 2017.08.04 201
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 20,4 2017.08.04 181

Pobierz wszystkie dokumenty