Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-26/17

"Usługa prania bielzny szpitalnej dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 548095 docx 25,8 2017.07.12 113

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ Usługa prania bielizny szpitalnej pdf 982,5 2017.07.12 147

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wzór umowy pdf 470,6 2017.07.12 160
Z1_opis przedmiotu doc 50,0 2017.07.12 159
Z2_ Wzór formularza ofertowego doc 57,0 2017.07.12 159
Z3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,4 2017.07.12 148
Z4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 15,0 2017.07.12 147

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 19,0 2017.07.21 120

Pobierz wszystkie dokumenty