Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-26/17

"Usługa prania bielzny szpitalnej dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 548095 docx 25,8 2017-07-12 104

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ Usługa prania bielizny szpitalnej pdf 982,5 2017-07-12 129

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wzór umowy pdf 470,6 2017-07-12 150
Z1_opis przedmiotu doc 50,0 2017-07-12 150
Z2_ Wzór formularza ofertowego doc 57,0 2017-07-12 149
Z3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,4 2017-07-12 131
Z4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 15,0 2017-07-12 130

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 19,0 2017-07-21 103

Pobierz wszystkie dokumenty