Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.6.2017

"Dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie docx 23,4 2017-07-04 110

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 188,5 2017-07-04 137

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
formularz oferty - zał.nr 1 doc 46,5 2017-07-04 155
Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału za docx 18,6 2017-07-04 144
Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 6 doc 30,5 2017-07-04 142
wykaz dostaw załącznik Nr 4 docx 13,5 2017-07-04 143
wzór umowy - zał. 5 doc 76,0 2017-07-04 147

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 435,6 2017-07-13 94

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 350,3 2017-07-17 97

Pobierz wszystkie dokumenty