Szczegóły ogłoszenia

ZP/45/B/17

"roboty remontowe w obiektach UAM: część 1: modernizacja sali 107 w budynku D dla Instytutu Socjologii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu część 2: malowanie wraz z oczyszczeniem konstrukcji stalowej wieży, łącznika, podpory schodów i wejscia głównego w budynku Collegium Polonicum UAM w Słubicach"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 540421 docx 34,7 2017.06.28 251

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 218,0 2017.06.28 303

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Przedmiary część 1 pdf 3009,5 2017.06.28 330
Przedmiary część 2 pdf 4727,0 2017.06.28 369
STWiOR część 1 pdf 492,1 2017.06.28 294
STWOiR część 2 docx 22,6 2017.06.28 300
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 103,5 2017.06.28 300
Załącznik nr 2 - Oświadczenia - Wykonawca docx 29,0 2017.06.28 330
Załącznik nr 2a - Oświadczenia o podmiocie, na którego zasoby powołuje się W docx 24,8 2017.06.28 305
Załącznik nr 2b - Oświadczenia o podwykonawcach docx 28,5 2017.06.28 312
Załącznik nr 3 - Wykaz osób doc 39,0 2017.06.28 302
załącznik nr 4 - wzór informacji o grupie kapitałowej doc 84,0 2017.06.28 307
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 46,0 2017.06.28 309
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 119,5 2017.06.28 312

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ docx 19,4 2017.07.13 212

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zbiorcze zestawienie ofert ZP45B pdf 617,2 2017.07.19 215

Pobierz wszystkie dokumenty