Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/12/17

"Wykonanie Dokumentacji Projektowej Systemu oferującego publiczne usługi dotyczące przyjmowania, przetwarzania, archiwizacji i prezentacji obiektów cyfrowych "

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie o zamówieniu nr 2017/S 111-223511 pdf 70,4 2017.06.13 703

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (przekazane do DUUE- 2017-07-14) pdf 72,6 2017.07.14 448
Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w DUUE- 2017-OJS136-279571-pl pdf 68,9 2017.07.19 438

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_12_17 docx 94,2 2017.06.13 618

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w formacie xml) xml 61,9 2017.06.13 500
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz usług doc 93,0 2017.06.13 660
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty docx 79,9 2017.06.13 633
Załącznik nr 10 do SIWZ Wykaz osób doc 264,0 2017.06.13 655
Załącznik nr 11 do SIWZ - Informacje o formalnościach przed podpisaniem umowy docx 20,7 2017.06.13 639
Załącznik nr 12 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy docx 59,5 2017.06.13 634
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) NIEAKTUALNY docx 889,3 2017.06.13 541
Załącznik nr 2 do SIWZ -Zał. nr 1 do OPZ - rcbn - dokumentacja - analiza funkcjonalna - widoki pdf 25791,0 2017.06.13 605
Załącznik nr 2 do SIWZ -Zał. nr 10 do OPZ - rcbn - dokumentacja - uprawnienienia pdf 1216,2 2017.06.13 937
Załącznik nr 2 do SIWZ -Zał. nr 11 do OPZ - rcbn - dokumentacja - opis serwletów 1.4 pdf 88,0 2017.06.13 622
Załącznik nr 2 do SIWZ -Zał. nr 12 do OPZ - rcbn - dokumentacja - opis webservice 1.7 pdf 903,2 2017.06.13 734
Załącznik nr 2 do SIWZ -Zał. nr 13 do OPZ - rcbn - dokumentacja - moduł archiwizacji - zagadnienia wybrane pdf 1842,1 2017.06.13 883
Załącznik nr 2 do SIWZ -Zał. nr 14 do OPZ - dokumentacja widoków serwisu polona pdf 7459,3 2017.06.13 681
Załącznik nr 2 do SIWZ -Zał. nr 15 do OPZ - dokumentacja widoków serwisu polona (wersja rozwojowa) pdf 4436,9 2017.06.13 645
Załącznik nr 2 do SIWZ -Zał. nr 16 do OPZ - instrukcja-eisbn pdf 16639,0 2017.06.13 606
Załącznik nr 2 do SIWZ -Zał. nr 17 do OPZ - e-ISBN - dokumentacja - ekrany pdf 10105,2 2017.06.13 906
Załącznik nr 2 do SIWZ -Zał. nr 18 do OPZ - diagramy procesów biznesowych pdf 1641,9 2017.06.13 908
Załącznik nr 2 do SIWZ -Zał. nr 19 do OPZ - ekrany wyszukiwarki pdf 1227,6 2017.06.13 635
Załącznik nr 2 do SIWZ -Zał. nr 2 do OPZ - rcbn - dokumentacja - ścieżki workflow pdf 1097,8 2017.06.13 629
Załącznik nr 2 do SIWZ -Zał. nr 20 do OPZ - podręcznik użytkownika - pozyskiwanie i importowanie certyfikatu osobistego pdf 1885,8 2017.06.13 906
Załącznik nr 2 do SIWZ -Zał. nr 3 do OPZ - podręcznik użytkownika - rcbn pdf 914,2 2017.06.13 668
Załącznik nr 2 do SIWZ -Zał. nr 4 do OPZ - podręcznik użytkownika - rcbn (administrator) pdf 138,2 2017.06.13 639
Załącznik nr 2 do SIWZ -Zał. nr 5 do OPZ - podręcznik użytkownika - wypożyczalnia - czytelnik pdf 65,7 2017.06.13 638
Załącznik nr 2 do SIWZ -Zał. nr 6 do OPZ - podręcznik użytkownika - wypożyczalnia - zarządzanie pdf 53,9 2017.06.13 650
Załącznik nr 2 do SIWZ -Zał. nr 7 do OPZ - rcbn - dokumentacja - analiza funkcjonalna - informacje ogólne pdf 1606,3 2017.06.13 838
Załącznik nr 2 do SIWZ -Zał. nr 8 do OPZ - rcbn - dokumentacja - ocr pdf 698,9 2017.06.13 683
Załącznik nr 2 do SIWZ -Zał. nr 9 do OPZ - rcbn - dokumentacja - statystyki pdf 1353,4 2017.06.13 601
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzor Umowy doc 236,0 2017.06.13 664
Załącznik nr 4 do SIWZ - Harmonogram docx 18,2 2017.06.13 649
Załącznik nr 5 do SIWZ - Zespół Projektowy Wykonawcy docx 19,8 2017.06.13 637
Załącznik nr 6 do SIWZ - Zespół Projektowy Zamawiajacego docx 18,7 2017.06.13 625
Załącznik nr 9 do SIWZ - Opis urządzeń doc 78,0 2017.06.13 648

Zmiany specyfikacji

Pobierz wszystkie dokumenty