Szczegóły ogłoszenia

51/2017

"Budowa kompleksu polikliniki - zaprojektuj i wykonaj"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE doc 102,0 2017.06.07 858

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
3 Sprostowanie ogłoszenia DzUUE doc 40,5 2017.07.05 566
4 zm. ogłoszenia DzUUE doc 34,5 2017.07.11 507
5 zm. ogłoszenia DzUUE doc 34,5 2017.07.18 501
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 30,0 2017.06.16 466
Sprostowanie do ogł. DzUUE doc 32,5 2017.06.08 644

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 1103,5 2017.06.07 965

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
03.2016_Opinia geotechniczna pdf 6258,3 2017.06.07 837
19.05.2017 KONCEPCJA rar 15023,2 2017.06.07 983
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2017.06.07 747
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 291,5 2017.06.07 723
Mapa z zaznaczonym zbiornikiem tlenu med tif 7748,2 2017.06.07 731
Opis przedmiotu zamówienia, postanowienia ogólne doc 112,5 2017.06.07 893
PFU_aktualizacja -kwiecień 2017 doc 3761,5 2017.06.07 1064
Podział wynagrodzenia na usługi projektowe, roboty budowlane i inwestycyjn xlsx 12,7 2017.06.07 792
Podział wynagrodzenia na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzoru auto xls 35,0 2017.06.07 799
popr Proj umowy na PT i budowę Polikliniki doc 1251,5 2017.06.07 460
Popr Wymogi_tech-ekspl_mebli_medycznych docx 25,2 2017.06.07 478
Proj umowy na PT i budowę Polikliniki doc 1256,0 2017.06.07 795
Przykładowe parametry sprzętu którego nie dotyczy to postępowanie xls 834,5 2017.06.07 883
Specyfikacja_Techniczna_aparaty do hemodializy docx 33,9 2017.06.07 818
Specyfikacja_Techniczna_Kolumny anestezjologiczne docx 32,7 2017.06.07 741
Specyfikacja_Techniczna_Kolumny chirurgiczne docx 31,5 2017.06.07 750
Specyfikacja_Techniczna_lampy docx 35,4 2017.06.07 783
Specyfikacja_Techniczna_stacja uzdatniania wody docx 32,1 2017.06.07 744
Wizualizacje budynku i pomieszczeń pdf 4524,1 2017.06.07 775
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 36,0 2017.06.07 762
Wykaz dostaw lub usług doc 38,0 2017.06.07 750
Wykaz osób doc 68,5 2017.06.07 730
Wymogi tech-ekspl mebli medycznych rtf 170,7 2017.06.07 778
Wzór oferty na roboty budowlane 51 dot 62,5 2017.06.07 737
zał. do umowy zasady srodowiskowe doc 29,0 2017.06.07 756
Zestawienie wyposażenia_technologicznego xlsx 328,2 2017.06.07 872

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 30,0 2017.07.03 678

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
5 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 107,5 2017.07.19 495
2 Wyjaśnienia do Wykonawców doc 360,0 2017.07.03 612
3 Wyjaśnienia na zapytania w sprawie SIWZ doc 875,0 2017.07.07 710
4 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 172,5 2017.07.13 587
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 38,5 2017.06.14 767

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odwołanie pdf 3961,8 2017.09.19 491
Powiadomienie pozostałych Wykonawców o wniesieniu odwołania doc 19,0 2017.09.19 426

Pobierz wszystkie dokumenty