Szczegóły ogłoszenia

51/2017

"Budowa kompleksu polikliniki - zaprojektuj i wykonaj"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE doc 102,0 2017.06.07 868

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
3 Sprostowanie ogłoszenia DzUUE doc 40,5 2017.07.05 573
4 zm. ogłoszenia DzUUE doc 34,5 2017.07.11 517
5 zm. ogłoszenia DzUUE doc 34,5 2017.07.18 510
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 30,0 2017.06.16 475
Sprostowanie do ogł. DzUUE doc 32,5 2017.06.08 653

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 1103,5 2017.06.07 972

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
03.2016_Opinia geotechniczna pdf 6258,3 2017.06.07 846
19.05.2017 KONCEPCJA rar 15023,2 2017.06.07 997
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2017.06.07 754
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 291,5 2017.06.07 735
Mapa z zaznaczonym zbiornikiem tlenu med tif 7748,2 2017.06.07 740
Opis przedmiotu zamówienia, postanowienia ogólne doc 112,5 2017.06.07 902
PFU_aktualizacja -kwiecień 2017 doc 3761,5 2017.06.07 1075
Podział wynagrodzenia na usługi projektowe, roboty budowlane i inwestycyjn xlsx 12,7 2017.06.07 802
Podział wynagrodzenia na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzoru auto xls 35,0 2017.06.07 808
popr Proj umowy na PT i budowę Polikliniki doc 1251,5 2017.06.07 470
Popr Wymogi_tech-ekspl_mebli_medycznych docx 25,2 2017.06.07 485
Proj umowy na PT i budowę Polikliniki doc 1256,0 2017.06.07 805
Przykładowe parametry sprzętu którego nie dotyczy to postępowanie xls 834,5 2017.06.07 899
Specyfikacja_Techniczna_aparaty do hemodializy docx 33,9 2017.06.07 825
Specyfikacja_Techniczna_Kolumny anestezjologiczne docx 32,7 2017.06.07 750
Specyfikacja_Techniczna_Kolumny chirurgiczne docx 31,5 2017.06.07 757
Specyfikacja_Techniczna_lampy docx 35,4 2017.06.07 791
Specyfikacja_Techniczna_stacja uzdatniania wody docx 32,1 2017.06.07 754
Wizualizacje budynku i pomieszczeń pdf 4524,1 2017.06.07 784
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 36,0 2017.06.07 770
Wykaz dostaw lub usług doc 38,0 2017.06.07 759
Wykaz osób doc 68,5 2017.06.07 738
Wymogi tech-ekspl mebli medycznych rtf 170,7 2017.06.07 787
Wzór oferty na roboty budowlane 51 dot 62,5 2017.06.07 746
zał. do umowy zasady srodowiskowe doc 29,0 2017.06.07 764
Zestawienie wyposażenia_technologicznego xlsx 328,2 2017.06.07 880

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 30,0 2017.07.03 689

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
5 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 107,5 2017.07.19 503
2 Wyjaśnienia do Wykonawców doc 360,0 2017.07.03 622
3 Wyjaśnienia na zapytania w sprawie SIWZ doc 875,0 2017.07.07 721
4 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 172,5 2017.07.13 596
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 38,5 2017.06.14 774

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odwołanie pdf 3961,8 2017.09.19 499
Powiadomienie pozostałych Wykonawców o wniesieniu odwołania doc 19,0 2017.09.19 434

Pobierz wszystkie dokumenty