Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/9/17

"Przebudowa korytarzy ewakuacyjnych oraz budowa i wymiana systemu sygnalizacji pożarowej w wybranych budynkach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie, w ramach realizacji zaleceń wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 507043-N-2017 htm 119,3 2017-05-17 312

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ 9_2017 docx 86,6 2017-05-17 349

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY#EKSPERTYZA pdf 10664,7 2017-05-17 355
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY#POSTANOWIENIA pdf 3639,0 2017-05-17 349
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY#RYS_00_PZT pdf 2771,3 2017-05-17 276
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY#RYS_01 pdf 594,4 2017-05-17 345
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY#RYS_02 pdf 3718,9 2017-05-17 352
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY#RYS_03 pdf 4127,7 2017-05-17 349
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY#RYS_04 pdf 3208,2 2017-05-17 357
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY#RYS_05 pdf 1601,0 2017-05-17 351
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY#RYS_06 pdf 344,7 2017-05-17 365
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY#RYS_07 pdf 307,3 2017-05-17 362
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY#RYS_08 pdf 2653,6 2017-05-17 344
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY#RYS_09 pdf 2655,8 2017-05-17 342
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY#RYS_10 pdf 1932,5 2017-05-17 351
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY#RYS_11 pdf 1335,9 2017-05-17 340
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY#RYS_12_PRZEKRÓJ pdf 2038,6 2017-05-17 354
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA TECHNICZNA# EKSPERTYZA_TECHNICZNA_dot pdf 12917,0 2017-05-17 352
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA TECHNICZNA# Postanowienie WZ 5595_66 2_12 z 16 11 pdf 311,1 2017-05-17 374
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA TECHNICZNA# POSTANOWIENIE_5560_193_12 pdf 602,6 2017-05-17 341
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA TECHNICZNA# POSTANOWIENIE_5595_66_12 pdf 1757,0 2017-05-17 349
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA TECHNICZNA# rys._nr_1 pdf 389,8 2017-05-17 365
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA TECHNICZNA# rys._nr_10 pdf 161,4 2017-05-17 359
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA TECHNICZNA# rys._nr_11 pdf 1204,2 2017-05-17 348
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA TECHNICZNA# rys._nr_2 pdf 391,3 2017-05-17 366
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA TECHNICZNA# rys._nr_3_A pdf 4241,0 2017-05-17 341
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA TECHNICZNA# rys._nr_3_B pdf 373,9 2017-05-17 352
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA TECHNICZNA# rys._nr_4_A pdf 3823,7 2017-05-17 346
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA TECHNICZNA# rys._nr_4_B pdf 364,2 2017-05-17 354
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA TECHNICZNA# rys._nr_5_A pdf 4260,4 2017-05-17 355
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA TECHNICZNA# rys._nr_5_B pdf 371,8 2017-05-17 368
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA TECHNICZNA# rys._nr_6 pdf 2105,8 2017-05-17 341
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA TECHNICZNA# rys._nr_7 pdf 467,0 2017-05-17 356
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA TECHNICZNA# rys._nr_8 pdf 215,6 2017-05-17 372
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA TECHNICZNA# rys._nr_9 pdf 203,9 2017-05-17 355
Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU rysunki pdf 3175,6 2017-05-17 369
Załącznik nr 1 do SIWZ -PFU Część opisowa pdf 18870,8 2017-05-17 406
Załącznik nr 10 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy docx 18,2 2017-05-17 339
Załącznik nr 11 do SIWZ - Informacja o zebraniu Wykonawców docx 18,4 2017-05-17 332
Załącznik nr 12 do SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny docx 25,6 2017-05-17 361
Załącznik nr 13 do SIWZ - Informacje o formalnościach przed podpisaniem umowy doc 1980,5 2017-05-17 355
Załącznik nr 14 do SIWZ - Wzór Wniosku o zatwierdzenie materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń, osprzętu, systemów docx 20,8 2017-05-17 339
Załącznik nr 15 do SIWZ - Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego xlsx 27,8 2017-05-17 356
Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia docx 30,4 2017-05-17 373
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór Formularza ofertowego doc 87,5 2017-05-17 365
Załącznik nr 4a do SIWZ 1 - Zestawienie cen elementów robót budowlanych i instalacyjnych wraz z ich wyceną xlsx 25,8 2017-05-17 370
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy doc 249,5 2017-05-17 362
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania docx 22,4 2017-05-17 334
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu docx 21,6 2017-05-17 333
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz robót doc 2017,5 2017-05-17 342
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób doc 67,0 2017-05-17 369

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (2017-05-26) docx 23,7 2017-05-26 282
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (2017_05_29) docx 23,6 2017-05-29 263

Pobierz wszystkie dokumenty