Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-15/17

"Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego typu T "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 24,1 2017-05-17 122

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_Transport sanitarny typu T pdf 827,7 2017-05-17 149

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,2 2017-05-17 152
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 14,9 2017-05-17 145
Wzór umowy pdf 4166,6 2017-05-17 143
Załacznik Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego doc 44,0 2017-05-17 148
Załącznik nr 1 do umowy Zlecenie na przewiezienie chorego docx 12,4 2017-05-17 141
Załącznik Nr 2 do umowy xlsx 16,5 2017-05-17 146
Załącznik nr 3a - Formularz cenowy xlsx 10,9 2017-05-17 147
Załącznik nr 4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia doc 39,5 2017-05-17 150
Załącznik nr 4 do umowy doc 13,3 2017-05-17 148

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 17,7 2017-05-25 103

Pobierz wszystkie dokumenty