Szczegóły ogłoszenia

ZP/110/D/17

"Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych do Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 139,6 2017.05.12 337

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - powyżej progu doc 364,5 2017.05.12 432

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ xml 138,0 2017.05.12 462
Załacznik A do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia doc 94,5 2017.05.12 513
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 99,0 2017.05.12 447
Załącznik nr 1a do SIWZ-załacznik do formularza ofertowego doc 93,5 2017.05.12 463
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY xls 162,5 2017.05.12 465
Załącznik nr 3a - instrukcja wypełniania JEDZ docx 48,9 2017.05.12 467
Załącznik nr 4 - oświadczenia Wykonacy o braku podstaw do wykluczenia docx 16,6 2017.05.12 459
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw doc 91,5 2017.05.12 465
Załącznik nr 6 - Wykaz osób doc 93,5 2017.05.12 459
Załącznik nr 7- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów_ doc 107,0 2017.05.12 445
Załącznik nr 8 Istotne postanowienia umowy doc 152,5 2017.05.12 446

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na pytanie - odpowiedź nr 1 pdf 304,3 2017.06.13 309

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 39,0 2017.06.20 274

Pobierz wszystkie dokumenty