Szczegóły ogłoszenia

ZP/110/D/17

"Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych do Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 139,6 2017.05.12 349

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - powyżej progu doc 364,5 2017.05.12 442

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ xml 138,0 2017.05.12 475
Załacznik A do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia doc 94,5 2017.05.12 525
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 99,0 2017.05.12 461
Załącznik nr 1a do SIWZ-załacznik do formularza ofertowego doc 93,5 2017.05.12 475
Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY xls 162,5 2017.05.12 476
Załącznik nr 3a - instrukcja wypełniania JEDZ docx 48,9 2017.05.12 480
Załącznik nr 4 - oświadczenia Wykonacy o braku podstaw do wykluczenia docx 16,6 2017.05.12 470
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw doc 91,5 2017.05.12 478
Załącznik nr 6 - Wykaz osób doc 93,5 2017.05.12 470
Załącznik nr 7- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów_ doc 107,0 2017.05.12 460
Załącznik nr 8 Istotne postanowienia umowy doc 152,5 2017.05.12 458

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na pytanie - odpowiedź nr 1 pdf 304,3 2017.06.13 322

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 39,0 2017.06.20 285

Pobierz wszystkie dokumenty