Szczegóły ogłoszenia

ZP/27/B/17

"Remont części pomieszczeń na II piętrze wraz z rozbudową instalacji chłodzenia pomieszczeń biurowych na II i III piętrze w budynku Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 28,6 2017.04.24 341

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 223,0 2017.04.24 404

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 80,5 2017.04.24 434
Załącznik nr 2 - Oświadczenia - Wykonawca docx 30,1 2017.04.24 437
Załącznik nr 2a - Oświadczenia o podmiocie, na którego zasoby powołuje się W docx 24,9 2017.04.24 460
Załącznik nr 2b - Oświadczenia o podwykonawcach docx 28,6 2017.04.24 424
Załącznik nr 3 - Wykaz osób doc 42,0 2017.04.24 422
Załącznik nr 4 - Wykaz robót doc 34,5 2017.04.24 440
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 46,0 2017.04.24 422
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy doc 118,0 2017.04.24 429
Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa1 zip 26837,6 2017.04.24 432
Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa2 zip 24316,4 2017.04.24 428
Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa3 zip 43626,7 2017.04.24 423
Załącznik nr 7 - Przedmiary zip 6796,0 2017.04.24 460
Załącznik nr 7 - STWiOR zip 18184,9 2017.04.24 423

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ1 pdf 359,2 2017.05.10 271

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 40,0 2017.05.22 279

Pobierz wszystkie dokumenty