Szczegóły ogłoszenia

RI.271.2.5.2017.ZK

"Dostawa materiałów drogowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zapytanie_ofertowe docx 25,9 2017.04.21 157

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
formularz ofertowy zał nr 1 doc 34,0 2017.04.21 151
Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału za docx 19,1 2017.04.21 126
Wzór umowy zał nr 4 doc 75,5 2017.04.21 129

Pobierz wszystkie dokumenty