Szczegóły ogłoszenia

ZP/1251/D/17

"Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia zostal podzielony na 3 części)"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 167,1 2017.04.20 312

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie PDF 69,8 2017.04.20 481

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_1251_D_17 doc 265,0 2017.04.20 490

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie 2 PDF 76,0 2017.05.09 265
Ogłoszenie o zmianie 3 pdf 69,8 2017.05.12 259
SIWZ_1251_D_17_zmodyfikowany doc 283,0 2017.05.09 271
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 58,5 2017.04.20 474
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Zmodyfikowany doc 59,5 2017.05.09 264
Załącznik nr 2a - Formularz cenowy - wzór część 1 docx 22,0 2017.04.20 486
Załącznik nr 2a - Formularz cenowy - wzór część 1 Zmodyfikowany docx 22,7 2017.05.09 285
Załącznik nr 2b - Formularz cenowy - wzór część 2 docx 19,7 2017.04.20 476
Załącznik nr 2b - Formularz cenowy - wzór część 2 Zmodyfikowany docx 19,9 2017.05.09 273
Załącznik nr 2c - Formularz cenowy - wzór część 3 docx 18,8 2017.05.09 283
Załącznik nr 3a - JEDZ część 1 xml 137,5 2017.04.20 490
Załącznik nr 3a - JEDZ część 1 Zmodyfikowany xml 137,5 2017.05.09 291
Załącznik nr 3b - JEDZ część 2 xml 137,5 2017.04.20 476
Załącznik nr 3b - JEDZ część 2 Zmodyfikowany xml 137,5 2017.05.09 272
Załącznik nr 3c - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 46,6 2017.04.20 490
Załącznik nr 3d - JEDZ część 3 xml 233,4 2017.05.09 273
Załącznik nr 4 - oświadczenia Wykonacy docx 19,8 2017.04.20 483
Załącznik nr 4 - oświadczenia Wykonacy - Zmodyfikowany docx 19,7 2017.05.09 266
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw doc 37,5 2017.04.20 466
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 46,5 2017.04.20 487
Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy doc 105,0 2017.04.20 487
Załącznik nr A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1 Zmodyfikowan docx 694,5 2017.05.09 308
Załącznik nr A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1 ZMODYFIKOWAN docx 682,4 2017.04.20 480
Załącznik nr B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 2 docx 287,1 2017.04.20 500
Załącznik nr B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 2 Zmodyfikowan docx 286,6 2017.05.09 304
Załącznik nr C - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 3 docx 285,7 2017.05.09 278

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SIWZ 1 pdf 379,6 2017.05.09 281

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1-2 pdf 433,6 2017.05.12 272

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 23,4 2017.05.30 216
Zestawienie ofert doc 40,5 2017.05.30 232

Pobierz wszystkie dokumenty