Szczegóły ogłoszenia

ZP/2164/D/2017

"Zakup i dostawa podręczników do realizacji projektu Geocentrum Doskonałości - autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy POWR.03.01.00-00-K187/15 "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 25,6 2017.04.18 270

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 16,0 2017.04.21 247

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZP 2164 D 2017 doc 210,5 2017.04.18 284

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 99,0 2017.04.18 287
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy doc 117,5 2017.04.18 304
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy docx 57,6 2017.04.18 289
Załącznik nr 3a - Oświadczenia o podwykonawcach docx 58,6 2017.04.18 302
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy doc 103,0 2017.04.18 293
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 52,6 2017.04.18 302

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu otwarcia ofert doc 72,0 2017.04.21 257
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - Po zmianach doc 111,5 2017.04.21 274

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert ZP 2164 D 2017 pdf 401,6 2017.04.28 235

Pobierz wszystkie dokumenty