Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/3/17

"Przebudowa korytarzy ewakuacyjnych oraz budowa i wymiana systemu sygnalizacji pożarowej w wybranych budynkach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległosci 213 w Warszawie, w ramach realizacji zaleceń wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej (drugie postępowanie)"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 62563 - 2017 htm 135,6 2017.04.10 567

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ -3_17 docx 86,7 2017.04.10 445

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# EKSPERTYZA pdf 10664,7 2017.04.10 534
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# POSTANOWIENIA pdf 3639,0 2017.04.10 584
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_00_PZT pdf 2771,3 2017.04.10 546
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_01 pdf 594,4 2017.04.10 536
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_02 pdf 3718,9 2017.04.10 596
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_03 pdf 4127,7 2017.04.10 600
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_04 pdf 3208,2 2017.04.10 532
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_05 pdf 1601,0 2017.04.10 549
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_06 pdf 344,7 2017.04.10 577
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_07 pdf 307,3 2017.04.10 535
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_08 pdf 2653,6 2017.04.10 525
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_09 pdf 2655,8 2017.04.10 539
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_10 pdf 1932,5 2017.04.10 522
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_11 pdf 1335,9 2017.04.10 555
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_12_PRZEKRÓJ pdf 2038,6 2017.04.10 508
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# EKSPERTYZA_TECHNICZNA_ pdf 12917,0 2017.04.10 602
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# Postanowienie WZ 5595_66 2_12 z 16 11 pdf 311,1 2017.04.10 574
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# POSTANOWIENIE_5560_193_12 pdf 602,6 2017.04.10 555
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# POSTANOWIENIE_5595_66_12 pdf 1757,0 2017.04.10 529
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_1 pdf 389,8 2017.04.10 533
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_10 pdf 161,4 2017.04.10 555
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_11 pdf 1204,2 2017.04.10 535
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_2 pdf 391,3 2017.04.10 547
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_3_A pdf 4241,0 2017.04.10 517
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_3_B pdf 373,9 2017.04.10 528
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_4_A pdf 3823,7 2017.04.10 503
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_4_B pdf 364,2 2017.04.10 535
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_5_A pdf 4260,4 2017.04.10 535
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_5_B pdf 371,8 2017.04.10 566
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_6 pdf 2105,8 2017.04.10 521
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_7 pdf 467,0 2017.04.10 544
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_8 pdf 215,6 2017.04.10 530
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_9 pdf 203,9 2017.04.10 554
Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU Część opisowa pdf 36566,7 2017.04.10 544
Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU rysunki pdf 6312,3 2017.04.10 578
Załącznik nr 10 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy docx 18,1 2017.04.10 554
Załącznik nr 11 do SIWZ - Informacja o zebraniu Wykonawców docx 18,5 2017.04.10 548
Załącznik nr 12 do SIWZ- Opis sposobu obliczenia ceny docx 20,4 2017.04.10 584
Załącznik nr 13 do SIWZ - Informacje o formalnościach przed podpisaniem umowy doc 32,0 2017.04.10 560
Załącznik nr 14 do SIWZ -WNIOSEK O ZATWIERDZENIE URZĄDZEŃ,MATERIAŁÓW docx 21,3 2017.04.10 564
Załącznik nr 15 do SIWZ - HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY xlsx 27,3 2017.04.10 547
Załącznik nr 3 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA docx 28,0 2017.04.10 589
Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 85,0 2017.04.10 526
Załącznik nr 4a do SIWZ - ZESTAWIENIE CEN ELEMENTÓW ROBÓT xlsx 23,8 2017.04.10 602
Załącznik nr 5 do SIWZ - WZÓR UMOWY doc 210,5 2017.04.10 532
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania docx 22,4 2017.04.10 575
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu docx 21,5 2017.04.10 552
Załącznik nr 8 do SIWZ - WYKAZ ROBÓT doc 2011,0 2017.04.10 550
Załącznik nr 9 do SIWZ - WYKAZ OSÓB doc 65,5 2017.04.10 514

Pobierz wszystkie dokumenty