Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.3.2017

"Dostawa materiałów drogowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogloszenie docx 28,0 2017-04-05 89

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ DOC 122,5 2017-04-05 125

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
formularz ofertowy zał nr 1 doc 36,5 2017-04-05 122
Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału za docx 18,8 2017-04-05 124
Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 4 doc 30,5 2017-04-05 122
Wzór umowy zał nr 5 doc 80,0 2017-04-05 128

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 405,4 2017-04-18 86

Pobierz wszystkie dokumenty