Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-08/17

"Dostawa drobnego sprzętu ortopedycznego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 35,6 2017.03.30 49

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 4,3 2017.03.31 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 7660,6 2017.03.30 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,3 2017.03.30 82
formularz cenowy doc 106,5 2017.03.30 105
formularz oferty docx 17,8 2017.03.30 82
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.03.30 81
wzór umowy docx 32,0 2017.03.30 89

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SIWZ 06.04.2017 pdf 1624,5 2017.04.06 31
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 1301,6 2017.03.31 56

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania pdf 3971,8 2017.04.04 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 1080,7 2017.04.10 36
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 1337,5 2017.03.31 61
zmodyfikowana SIWZ 31.03.2017 pdf 38212,9 2017.03.31 58
zmodyfikowany formularz oferty docx 18,0 2017.03.31 61
zmodyfikowany wzór umowy docx 33,6 2017.03.31 57

Pobierz wszystkie dokumenty