Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-08/17

"Dostawa drobnego sprzętu ortopedycznego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 35,6 2017-03-30 46

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 4,3 2017-03-31 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 7660,6 2017-03-30 85

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 30,3 2017-03-30 79
formularz cenowy doc 106,5 2017-03-30 102
formularz oferty docx 17,8 2017-03-30 79
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017-03-30 78
wzór umowy docx 32,0 2017-03-30 85

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SIWZ 06.04.2017 pdf 1624,5 2017-04-06 28
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 1301,6 2017-03-31 53

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania pdf 3971,8 2017-04-04 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 1080,7 2017-04-10 33
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 1337,5 2017-03-31 58
zmodyfikowana SIWZ 31.03.2017 pdf 38212,9 2017-03-31 55
zmodyfikowany formularz oferty docx 18,0 2017-03-31 58
zmodyfikowany wzór umowy docx 33,6 2017-03-31 53

Pobierz wszystkie dokumenty