Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/1/17

"Przebudowa korytarzy ewakuacyjnych oraz budowa i wymiana systemu sygnalizacji pożarowej w wybranych budynkach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległosci 213 w Warszawie, w ramach realizacji zaleceń wynikających z ekspertyzy przeciwpożarowej"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 46179-2017 htm 133,6 2017.03.17 564

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
54476-2017 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia html 25,0 2017.03.29 484

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ -1_2017 docx 92,2 2017.03.17 570

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# EKSPERTYZA pdf 10664,7 2017.03.17 628
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# POSTANOWIENIA pdf 3639,0 2017.03.17 591
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_00_PZT pdf 2771,3 2017.03.17 582
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_01 pdf 594,4 2017.03.17 615
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_02 pdf 3718,9 2017.03.17 610
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_03 pdf 4127,7 2017.03.17 576
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_04 pdf 3208,2 2017.03.17 592
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_05 pdf 1601,0 2017.03.17 606
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_06 pdf 344,7 2017.03.17 612
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_07 pdf 307,3 2017.03.17 607
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_08 pdf 2653,6 2017.03.17 618
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_09 pdf 2655,8 2017.03.17 611
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_10 pdf 1932,5 2017.03.17 625
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_11 pdf 1335,9 2017.03.17 577
Zał. 2 do SIWZ -ANEKS DO EKSPERTYZY# RYS_12_PRZEKRÓJ pdf 2038,6 2017.03.17 591
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# EKSPERTYZA_TECHNICZNA_ pdf 12917,0 2017.03.17 867
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# Postanowienie WZ 5595_66 2_12 z 16 11 pdf 311,1 2017.03.17 623
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# POSTANOWIENIE_5560_193_12 pdf 602,6 2017.03.17 591
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# POSTANOWIENIE_5595_66_12 pdf 1757,0 2017.03.17 562
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_1 pdf 389,8 2017.03.17 617
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_10 pdf 161,4 2017.03.17 631
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_11 pdf 1204,2 2017.03.17 618
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_2 pdf 391,3 2017.03.17 593
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_3_A pdf 4241,0 2017.03.17 592
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_3_B pdf 373,9 2017.03.17 623
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_4_A pdf 3823,7 2017.03.17 607
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_4_B pdf 364,2 2017.03.17 628
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_5_A pdf 4260,4 2017.03.17 600
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_5_B pdf 371,8 2017.03.17 618
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_6 pdf 2105,8 2017.03.17 585
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_7 pdf 467,0 2017.03.17 628
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_8 pdf 215,6 2017.03.17 620
Zał. 2 do SIWZ -EKSPERTYZA_TECHNICZNA# rys._nr_9 pdf 203,9 2017.03.17 600
Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU Część opisowa pdf 36566,7 2017.03.17 587
Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU rysunki pdf 6312,3 2017.03.17 609
Załącznik nr 10 do SIWZ - Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy docx 18,1 2017.03.17 605
Załącznik nr 11 do SIWZ - Informacja o zebraniu Wykonawców docx 18,3 2017.03.17 606
Załącznik nr 12 do SIWZ- Opis sposobu obliczenia ceny docx 24,1 2017.03.17 589
Załącznik nr 13 do SIWZ - Informacje o formalnościach przed podpisaniem umowy doc 33,0 2017.03.17 630
Załącznik nr 14 do SIWZ -WNIOSEK O ZATWIERDZENIE URZĄDZEŃ,MATERIAŁÓW docx 21,5 2017.03.17 587
Załącznik nr 15 do SIWZ - Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego xlsx 27,2 2017.03.17 599
Załącznik nr 3 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA docx 28,4 2017.03.17 622
Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 83,0 2017.03.17 596
Załącznik nr 4a do SIWZ - ZESTAWIENIE CEN ELEMENTÓW ROBÓT xlsx 20,7 2017.03.17 625
Załącznik nr 4b do SIWZ - TAB. ROB. BUD.-OFEROWANE ROZWIĄZANIA ROWNOWAŻNE xls 42,5 2017.03.17 576
Załącznik nr 5 do SIWZ - WZÓR UMOWY doc 253,5 2017.03.17 610
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania docx 22,7 2017.03.17 577
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu docx 21,4 2017.03.17 577
Załącznik nr 8 do SIWZ - WYKAZ ROBÓT doc 2015,5 2017.03.17 609
Załącznik nr 9 do SIWZ - WYKAZ OSÓB doc 68,0 2017.03.17 555

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie treści SIWZ oraz zmianie treści ogłoszenia (2017-03-29) docx 21,3 2017.03.29 463

Pobierz wszystkie dokumenty