Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-09/17

"Dostawa obłożeń oraz łyżek laryngoskopowych i masek krtaniowych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. B. Krysiewicza 7/8 "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 38,7 2017.03.16 62

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe pdf 3950,5 2017.04.06 137

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 57,8 2017.03.16 129

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
formularz cenowy zamówienie częściowe 1,2 i 3 docx 50,6 2017.03.16 159
Formularz cenowy zamówienie częściowe 4 i 5 xls 52,5 2017.03.16 141
Formularz oferty docx 17,5 2017.03.16 90
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2017.03.16 90
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 14,8 2017.03.16 91
Wzór umowy docx 28,5 2017.03.16 92

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
modyfikacja SIWZ pdf 1941,5 2017.03.17 50

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 7142,0 2017.03.21 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 1254,0 2017.03.24 51
Modyfikacja formularza cenowego dla zamówień częściowych 1,2 i 3 docx 50,7 2017.03.17 91

Pobierz wszystkie dokumenty