Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-09/17

"Dostawa obłożeń oraz łyżek laryngoskopowych i masek krtaniowych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. B. Krysiewicza 7/8 "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 38,7 2017-03-16 55

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe pdf 3950,5 2017-04-06 125

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 57,8 2017-03-16 123

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
formularz cenowy zamówienie częściowe 1,2 i 3 docx 50,6 2017-03-16 151
Formularz cenowy zamówienie częściowe 4 i 5 xls 52,5 2017-03-16 134
Formularz oferty docx 17,5 2017-03-16 84
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2017-03-16 84
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 14,8 2017-03-16 85
Wzór umowy docx 28,5 2017-03-16 86

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
modyfikacja SIWZ pdf 1941,5 2017-03-17 44

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 7142,0 2017-03-21 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 1254,0 2017-03-24 45
Modyfikacja formularza cenowego dla zamówień częściowych 1,2 i 3 docx 50,7 2017-03-17 82

Pobierz wszystkie dokumenty