Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.2.2017

"Przebudowa drogi gminnej nr 340311W we wsi Ciepielin"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie docx 22,2 2017-03-06 96

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ droga docx 55,1 2017-03-06 178

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (1) pdf 103,7 2017-03-06 190
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (2) pdf 265,6 2017-03-06 170
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (3) pdf 948,3 2017-03-06 167
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (4) pdf 636,4 2017-03-06 169
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (5) pdf 390,1 2017-03-06 169
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (6) pdf 254,2 2017-03-06 168
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (7) pdf 507,1 2017-03-06 171
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (8) pdf 401,5 2017-03-06 169
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (9) pdf 436,9 2017-03-06 169
Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ docx 16,0 2017-03-06 179
Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału za docx 18,6 2017-03-06 171
Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 6 doc 30,5 2017-03-06 184
projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (1) pdf 68,3 2017-03-06 175
projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (2) pdf 283,1 2017-03-06 170
projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (3) pdf 985,7 2017-03-06 173
projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (4) pdf 651,6 2017-03-06 170
projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (5) pdf 393,8 2017-03-06 178
Projekt umowy - zał nr 7 doc 178,0 2017-03-06 180
Przedmiar zał. nr 8 pdf 2632,0 2017-03-06 196
Specyfikacja techniczna zał. nr 10 pdf 1086,7 2017-03-06 178
wykaz osób - zał nr 5 docx 14,5 2017-03-06 175
wykaz robót - zał nr 4 docx 14,4 2017-03-06 173

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 380,5 2017-03-24 60

Pobierz wszystkie dokumenty