Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.2.2017

"Przebudowa drogi gminnej nr 340311W we wsi Ciepielin"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie docx 22,2 2017-03-06 145

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ droga docx 55,1 2017-03-06 218

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (1) pdf 103,7 2017-03-06 245
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (2) pdf 265,6 2017-03-06 225
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (3) pdf 948,3 2017-03-06 219
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (4) pdf 636,4 2017-03-06 223
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (5) pdf 390,1 2017-03-06 222
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (6) pdf 254,2 2017-03-06 227
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (7) pdf 507,1 2017-03-06 226
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (8) pdf 401,5 2017-03-06 225
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (9) pdf 436,9 2017-03-06 222
Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ docx 16,0 2017-03-06 235
Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału za docx 18,6 2017-03-06 216
Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 6 doc 30,5 2017-03-06 233
projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (1) pdf 68,3 2017-03-06 227
projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (2) pdf 283,1 2017-03-06 220
projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (3) pdf 985,7 2017-03-06 227
projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (4) pdf 651,6 2017-03-06 220
projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (5) pdf 393,8 2017-03-06 230
Projekt umowy - zał nr 7 doc 178,0 2017-03-06 233
Przedmiar zał. nr 8 pdf 2632,0 2017-03-06 255
Specyfikacja techniczna zał. nr 10 pdf 1086,7 2017-03-06 232
wykaz osób - zał nr 5 docx 14,5 2017-03-06 222
wykaz robót - zał nr 4 docx 14,4 2017-03-06 220

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 380,5 2017-03-24 119

Pobierz wszystkie dokumenty