Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.2.2017

"Przebudowa drogi gminnej nr 340311W we wsi Ciepielin"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie docx 22,2 2017.03.06 168

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ droga docx 55,1 2017.03.06 230

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (1) pdf 103,7 2017.03.06 264
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (2) pdf 265,6 2017.03.06 242
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (3) pdf 948,3 2017.03.06 236
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (4) pdf 636,4 2017.03.06 243
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (5) pdf 390,1 2017.03.06 241
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (6) pdf 254,2 2017.03.06 239
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (7) pdf 507,1 2017.03.06 237
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (8) pdf 401,5 2017.03.06 243
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (9) pdf 436,9 2017.03.06 241
Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ docx 16,0 2017.03.06 256
Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału za docx 18,6 2017.03.06 237
Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 6 doc 30,5 2017.03.06 258
projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (1) pdf 68,3 2017.03.06 244
projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (2) pdf 283,1 2017.03.06 237
projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (3) pdf 985,7 2017.03.06 255
projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (4) pdf 651,6 2017.03.06 238
projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (5) pdf 393,8 2017.03.06 249
Projekt umowy - zał nr 7 doc 178,0 2017.03.06 251
Przedmiar zał. nr 8 pdf 2632,0 2017.03.06 274
Specyfikacja techniczna zał. nr 10 pdf 1086,7 2017.03.06 252
wykaz osób - zał nr 5 docx 14,5 2017.03.06 242
wykaz robót - zał nr 4 docx 14,4 2017.03.06 242

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 380,5 2017.03.24 135

Pobierz wszystkie dokumenty