Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.2.2017

"Przebudowa drogi gminnej nr 340311W we wsi Ciepielin"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie docx 22,2 2017.03.06 175

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ droga docx 55,1 2017.03.06 231

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (1) pdf 103,7 2017.03.06 267
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (2) pdf 265,6 2017.03.06 246
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (3) pdf 948,3 2017.03.06 240
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (4) pdf 636,4 2017.03.06 247
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (5) pdf 390,1 2017.03.06 246
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (6) pdf 254,2 2017.03.06 240
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (7) pdf 507,1 2017.03.06 238
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (8) pdf 401,5 2017.03.06 246
dokumentacja projektowa zał. nr 9 (9) pdf 436,9 2017.03.06 244
Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ docx 16,0 2017.03.06 283
Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału za docx 18,6 2017.03.06 244
Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 6 doc 30,5 2017.03.06 266
projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (1) pdf 68,3 2017.03.06 250
projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (2) pdf 283,1 2017.03.06 240
projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (3) pdf 985,7 2017.03.06 261
projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (4) pdf 651,6 2017.03.06 240
projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (5) pdf 393,8 2017.03.06 252
Projekt umowy - zał nr 7 doc 178,0 2017.03.06 255
Przedmiar zał. nr 8 pdf 2632,0 2017.03.06 278
Specyfikacja techniczna zał. nr 10 pdf 1086,7 2017.03.06 257
wykaz osób - zał nr 5 docx 14,5 2017.03.06 248
wykaz robót - zał nr 4 docx 14,4 2017.03.06 247

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 380,5 2017.03.24 136

Pobierz wszystkie dokumenty