Szczegóły ogłoszenia

ZP/253/D/2017

"Zakup i dostawa podręczników akademickich na potrzeby studentów studiów niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 25,1 2017.02.07 272

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 15,7 2017.02.14 246

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZP 253 D 2017 doc 177,0 2017.02.07 249

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 66,5 2017.02.07 292
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy doc 157,0 2017.02.07 314
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy docx 27,2 2017.02.07 315
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy doc 70,5 2017.02.07 303
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 20,3 2017.02.07 295

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu otwarcia ofert doc 37,0 2017.02.14 271
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - PO ZMIANACH doc 157,0 2017.02.14 271

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert ZP 253 D 2017 pdf 319,1 2017.02.17 267

Pobierz wszystkie dokumenty