Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.1.2017.MK

"Przebudowa drogi gminnej nr 340304W Pomocnia - Piskornia"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie docx 22,8 2017.02.01 204

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ droga docx 54,2 2017.02.01 271

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (1) pdf 105,5 2017.02.01 300
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (2) pdf 285,0 2017.02.01 297
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (3) pdf 321,2 2017.02.01 306
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (4) pdf 902,1 2017.02.01 299
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (5) pdf 885,8 2017.02.01 291
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (6) pdf 311,7 2017.02.01 298
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (7) pdf 408,4 2017.02.01 303
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (8) pdf 421,4 2017.02.01 293
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (9) pdf 444,0 2017.02.01 315
Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ docx 16,0 2017.02.01 287
Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału za docx 18,5 2017.02.01 287
Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 6 doc 30,5 2017.02.01 295
Projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (1) pdf 67,6 2017.02.01 305
Projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (2) pdf 279,6 2017.02.01 296
Projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (3) pdf 350,8 2017.02.01 292
Projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (4) pdf 915,1 2017.02.01 287
Projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (5) pdf 904,1 2017.02.01 288
Projekt umowy - zał nr 7 doc 178,0 2017.02.01 298
Przedmiar robót - zał. nr 8 pdf 89,7 2017.02.01 302
Specyfikacja techniczna - zał. nr 10 pdf 1137,8 2017.02.01 293
wykaz osób - zał nr 5 docx 14,5 2017.02.01 284
wykaz robót - zał nr 4 docx 14,4 2017.02.01 285

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 14,8 2017.02.14 182

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 415,2 2017.02.20 194

Pobierz wszystkie dokumenty