Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.1.2017.MK

"Przebudowa drogi gminnej nr 340304W Pomocnia - Piskornia"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie docx 22,8 2017-02-01 179

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ droga docx 54,2 2017-02-01 250

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (1) pdf 105,5 2017-02-01 279
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (2) pdf 285,0 2017-02-01 279
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (3) pdf 321,2 2017-02-01 280
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (4) pdf 902,1 2017-02-01 273
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (5) pdf 885,8 2017-02-01 264
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (6) pdf 311,7 2017-02-01 274
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (7) pdf 408,4 2017-02-01 276
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (8) pdf 421,4 2017-02-01 275
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (9) pdf 444,0 2017-02-01 280
Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ docx 16,0 2017-02-01 259
Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału za docx 18,5 2017-02-01 260
Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 6 doc 30,5 2017-02-01 265
Projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (1) pdf 67,6 2017-02-01 281
Projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (2) pdf 279,6 2017-02-01 274
Projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (3) pdf 350,8 2017-02-01 271
Projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (4) pdf 915,1 2017-02-01 263
Projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (5) pdf 904,1 2017-02-01 261
Projekt umowy - zał nr 7 doc 178,0 2017-02-01 265
Przedmiar robót - zał. nr 8 pdf 89,7 2017-02-01 275
Specyfikacja techniczna - zał. nr 10 pdf 1137,8 2017-02-01 269
wykaz osób - zał nr 5 docx 14,5 2017-02-01 259
wykaz robót - zał nr 4 docx 14,4 2017-02-01 260

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 14,8 2017-02-14 157

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 415,2 2017-02-20 173

Pobierz wszystkie dokumenty