Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.1.2017.MK

"Przebudowa drogi gminnej nr 340304W Pomocnia - Piskornia"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie docx 22,8 2017-02-01 150

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ droga docx 54,2 2017-02-01 231

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (1) pdf 105,5 2017-02-01 248
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (2) pdf 285,0 2017-02-01 249
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (3) pdf 321,2 2017-02-01 252
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (4) pdf 902,1 2017-02-01 244
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (5) pdf 885,8 2017-02-01 237
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (6) pdf 311,7 2017-02-01 243
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (7) pdf 408,4 2017-02-01 249
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (8) pdf 421,4 2017-02-01 247
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (9) pdf 444,0 2017-02-01 251
Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ docx 16,0 2017-02-01 237
Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału za docx 18,5 2017-02-01 237
Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 6 doc 30,5 2017-02-01 241
Projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (1) pdf 67,6 2017-02-01 250
Projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (2) pdf 279,6 2017-02-01 242
Projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (3) pdf 350,8 2017-02-01 242
Projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (4) pdf 915,1 2017-02-01 235
Projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (5) pdf 904,1 2017-02-01 238
Projekt umowy - zał nr 7 doc 178,0 2017-02-01 241
Przedmiar robót - zał. nr 8 pdf 89,7 2017-02-01 249
Specyfikacja techniczna - zał. nr 10 pdf 1137,8 2017-02-01 239
wykaz osób - zał nr 5 docx 14,5 2017-02-01 236
wykaz robót - zał nr 4 docx 14,4 2017-02-01 238

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 14,8 2017-02-14 131

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 415,2 2017-02-20 142

Pobierz wszystkie dokumenty