Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.1.2017.MK

"Przebudowa drogi gminnej nr 340304W Pomocnia - Piskornia"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie docx 22,8 2017.02.01 209

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ droga docx 54,2 2017.02.01 278

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (1) pdf 105,5 2017.02.01 306
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (2) pdf 285,0 2017.02.01 302
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (3) pdf 321,2 2017.02.01 310
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (4) pdf 902,1 2017.02.01 307
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (5) pdf 885,8 2017.02.01 298
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (6) pdf 311,7 2017.02.01 305
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (7) pdf 408,4 2017.02.01 308
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (8) pdf 421,4 2017.02.01 300
Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 (9) pdf 444,0 2017.02.01 323
Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ docx 16,0 2017.02.01 295
Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału za docx 18,5 2017.02.01 292
Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 6 doc 30,5 2017.02.01 303
Projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (1) pdf 67,6 2017.02.01 312
Projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (2) pdf 279,6 2017.02.01 301
Projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (3) pdf 350,8 2017.02.01 297
Projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (4) pdf 915,1 2017.02.01 292
Projekt stałej org. ruchu zał. nr 11 (5) pdf 904,1 2017.02.01 296
Projekt umowy - zał nr 7 doc 178,0 2017.02.01 304
Przedmiar robót - zał. nr 8 pdf 89,7 2017.02.01 313
Specyfikacja techniczna - zał. nr 10 pdf 1137,8 2017.02.01 300
wykaz osób - zał nr 5 docx 14,5 2017.02.01 290
wykaz robót - zał nr 4 docx 14,4 2017.02.01 294

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 14,8 2017.02.14 189

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 415,2 2017.02.20 200

Pobierz wszystkie dokumenty